Sosyal Katman
SEÇİMİNİ YAP SENDE SOSYALLEŞ

Bu anlamlı günün ismi öncelikle “ 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü “ dür. Sadece 1 Haziran Optisyenler Günü değildir. 1940 yılında yayımlanan ve yürürlüğe giren 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkındaki Kanunda “ Gözlükçü “ unvanı , 2004 yılında yayımlanan ve yürürlüğe giren 5193 sayılı Optisyenler Hakkında Kanunda “ Gözlükçü / Optisyen unvanları mesleki hayatımızda var olmaktadır. Bununla birlikte neredeyse tüm sivil toplum kuruluşlarımızın isimlerinde bu iki unvan yer almaktadır. Bu nedenle Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2008 tarih ve 1226-3296 sayılı yazısı ile resmî gün ilan edilen resmî yazıda da yer alan “ 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü” ismi yer almaktadır.