Sosyal Katman
SEÇİMİNİ YAP SENDE SOSYALLEŞ

Paris’te 15 ülkenin katılımı ile 11 Mayıs 1863 tarihinde ilk defa bir “Posta Konferansı” düzenlenmiş ve bu Konferans daha sonra “Dünya Posta Birliği” fikrini doğurmuştur. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 devletin tam yetkili temsilcileri İsviçre’nin Bern kentinde toplanarak “Dünya Posta Birliği”’nin esaslarını tespit etmiş ve bu esaslar 9 Ekim 1874 tarihinde ilk Genel Kurul Kararları olarak imzalanmıştır. Bu vesile ile de Birleşmiş Milletler Teşkilatının bir ihtisas organı olan ve ülkemizin de üyesi bulunduğu bugün itibariyle 191 üyeli Dünya Posta Birliği kurulmuştur. İşte dünya çapında posta politikaları konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlayan Birleşmiş Milletlere bağlı bir  ajans olan  Dünya Posta Birliği, (Union postale universelleUniversal Postal Union – UPU) kuruluşu olan 9 Ekim tarihini Dünya Posta Günü olarak ilan etmiştir. Türkiye’de ise ilk posta teşkilatı 1840 tarihinde Postahane-i Amire olarak açılmış 1913 yılında ise adı  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olmuştur. 2013 yılında yapılan özelleştirme ile adı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne dönüştürülmüştür.