Sosyal Katman
SEÇİMİNİ YAP SENDE SOSYALLEŞ

Tüm Sağlık Çalışanları için geçerli olan sorunların yanında Anastezi Teknisyeni ve Teknikerleri'nin çalışma şartları ve görev tanımı konularındaki sorunlar Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden geliniyor.

Mesaisinin tamamına yakını Ameliyathane ortamında geçirmek zorunda olan Anastezi Teknisyen ve Teknikerleri günün çoğunu güneş ışığı görmeden tamamlamakta ve anastezik maddelere maruz kalmaktadırlar. Bunun yanında kimi zamanlarda da idarecinin keyfi uygulamalarına muhatap olmakta görevleri dışında başka angarya işlerle de iş yükü artırılmaktadır.

Türk Sağlık Sen olarak 13 Aralık Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri gününü kutlar, daha sağlıklı bir ortamda, keyfi uygulamalardan uzak, kıymetinin bilindiği, fiili Hizmet Zammının (Yıpranma Payı) verildiği, özlük haklarının iyileştirildiği nice 12 Aralıklar 'da buluşmak dilek ve temennisiyle, Türk Sağlık Sendikası tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi anastezi teknisyenleri ve teknikerlerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda her türlü hassasiyeti göstermiş ve göstermeye devam edecektir.